Acasă » Nastasia Savin

Nastasia Savin

SAVIN NASTASIA

 

Am publicat şi semnat următoarele opere literare (titlul operei literare, editură, anul, genul literar):

Modalități de reconfigurare ale eului liric în poezia lui Camil Petrescu, tehnoredactare, Nastasia Savin, lector de carte, Mirela Savin, prefață Diana Dobrița Bîlea, Editura ExPonto, Constanţa, 2017. (ISBN 978-606-598-577-3), istorie și teorie literară.ixaje, Editura Stef, Iași, 2015, tehnoredactare Nastasia Savin, corector Mirela Savin,         prefața Livia Mihaela Manciu, coperta Livia Mihaela Manciu (ISBN 978-606-575-466-9), critică literară.
 • Portretul alergătorului de cursă lungă, Editura ExPonto, Constanţa, 2011. (ISBN 978-606-598-099-0), istorie literară.

 

Am colaborat la următoarele publicații:

         Revista ,,Ex Ponto. Text. Imagine. Metatext (editura EX PONTO, Constanţa, ISSN 1584-1189):

 • ,,Echilibru și armonizare (Oana Calusa)”, p. 156, (nr. 3-4 (51-52), anul XIV, iulie-septembrie/ octombrie-decembrie 2016);
 • ,,Semantica luminii (Mihaela Meravei)”, pp. 154-155, (nr. 3-4 (51-52), anul XIV, iulie-septembrie/ octombrie-decembrie 2016);
 • ,,Simplitatea risipirii. Antologie 2015. Ziua mondială a poeziei”, pp. 144-145, (nr. 3 (48), anul XIII, iulie-septembrie 2015);
 • ,,Alex. Ştefănescu – Texte care n-au folosit la nimic”, pp. 14-15, (nr. 4 (45), anul XII, octombrie- decembrie 2014);
 • Crângurile cerului de Dumitru Olariu”, pp. 78-80, (nr. 3 (44), anul XII, iulie-septembrie 2014);
 • ,,Viaţa din viaţa mea (Mircea Bârsilă)”, pp. 92-94, (nr. 2 (43), anul XII, aprilie-iunie 2014);
 • ,,Tragicul visător”, pp. 126-127, (nr. 1 (42), anul XII, ianuarie-martie 2014);
 • ,,Poeme în balans”, pp. 124-125, (nr. 1 (42), anul XII, ianuarie-martie 2014);
 • ,,Test pentru domnişoarele prinţese”, pp. 146-147, (nr. 4 (41), anul XI, octombrie-decembrie 2013);
 • ,,Singurătatea unei case”, pp. 115-117, (nr. 3 (40), anul XI, iulie-septembrie 2013);
 • ,,Dignidad”, pp. 110-114, (nr. 3 (40), anul XI, iulie-septembrie 2013);
 • ,,Semnificat şi semnificant în poezia onirică a lui Emil Brumaru”, pp. 96-100, (nr. 1 (38), anul XI, ianuarie-martie 2013);
 • ,,Oniricul în poezia lui Vintilă Ivănceanu”, pp. 106-115, (nr. 4 (37), anul X, octombrie-decembrie 2012);
 • ,,Lumea, realitatea şi visele în volumul Spectacol de Leonid Dimov”, pp. 106-109, (nr. 3 (36), anul X, iulie-septembrie 2012);
 • ,,Onirismul estetic – privire de ansamblu”, pp. 109-117, (nr. 2 (35), anul X, aprilie-iunie 2012);
 • ,Universul ficţional şi Iarba Albă”, pp. 163-164, (nr. 3 (32), anul IX, iulie-septembrie 2011);
 • ,,Reconstituirea universului în poemul dramatic Înălţarea/ L’assomption”, pp. 165-167, (nr. 3 (32), anul IX, iulie-septembrie 2011);
 • ,,Eul liric şi mascǎ în Prinţul captiv”, pp. 134-142, (nr. 3 (24), anul VI, iunie-septembrie 2009).

 

Revista Vatra veche, (Lunar de cultură, Serie veche nouă, ISSN 2066-0952):

 • Sub cerul mut (Tania Nicolescu), p. 42, (Anul VIII, nr. 7, (91), iulie 2016);
 • ,,Turnul Babelmirajul poeziei” pp. 17-18,  (nr. 5 (41), anul IV, lunar de lectură, serie veche nouă, mai 2012).

 

         Revista Poezia. Revistă de cultură poetică (ISSN 1582- 0890):

 • ,,Poeme optimiste în vremea Ciumei Roşii”, pp. 225-229, (nr.2 (56),  Anul XVI, 2011).

        Revista Poesis. Revistă de poezie,  (ISSN 1220-3114):

 • ,,Câteva aspecte ale expresivităţii involuntare în Dorobanţii de Mihai Eminescu”, pp. 80-83,  (nr. 6-7-8/ (233-235)/ 2010, anul XXI).

 

        Revista InterArtes (ISSN 2285-9357):

 • Drumul amintirilor, pp. 173, (anul V, nr. 9, noiembrie, 2016);
 • Il flusso continuo della vita, pp. 180-184 (anul V, nr. 9, noiembrie, 2016);
 • Trenul de marfă, pp. 166-168, (anul V, nr. 8, iunie, 2016);
 • Calea Iertării. Document tătar, pp. 168-169 (anul V, nr. 8, iunie, 2016);
 • Dilema, pp. 140-143, (anul IV, nr. 7, noiembrie 2015);
 • A doua inimă de buzunar, pp. 48-50 (anul IV, nr. 6, iunie, 2015);
 • Moartea ca iubire sau iubirea ca formă a morţii în lirica camilpetresciană, pp. 92-97, (anul III, nr. 5, noiembrie 2014);
 • Literatura turcă de la începuturi, p. 137, (anul III, nr. 5, noiembrie 2014);
 • Harold Bloom –vs.- Allan Bloom. De la Canonul Occidental. Cărţile şi şcoala epocilor la Criza Spiritului American, pp. 110-119, (anul III, nr. 5, noiembrie 2014);
 • Luciana Vladimir- Metamorfoze lirice, pp. 137-138 (anul III, nr. 4, iunie 2014);
 • Filosofia: aventura unui discurs, pp. 137-138, (anul II, nr. 3, noiembrie 2013);
 • Sorin Roşca. Cetăţeanul nimeni, pp. 41-42, (anul II, nr. 3, noiembrie 2013);
 • Portrete literare. Scriitori dobrogeni. Ştefan Cucu, pp. 37-38, (anul II, nr. 3, noiembrie 2013); Amor pierdut-Viaţă pierdută, pp. 35-38, (anul II, nr. 2, iunie 2013);
 • Gheorghe Glodeanu. Avatarurile prozei lui Mihai Eminescu, p. 136,  (anul II, nr. 2, iunie 2013);
 • Bogdan Mihai Mandache-Întoarcerea către Lumină, p. 137, (anul II, nr. 2, iunie 2013);
 • Mihaela Albu-În labirintul cărţilor, pp. 138-139, (anul II, nr. 2, iunie 2013);
 • Strategii experimentale în poezia onirică românească, pp. 52-59, (anul I, nr. 1, decembrie 2012); Mihaela Albu- Presa literară din exil- al doilea val- recuperare şi valorificare critică, pp. 44-46. (anul I, nr. 1, decembrie 2012).

 

 

            Revista BOEM@ (ISSN 2066-0154):

 • L. Vladimir – Spre un alt cer, p. 64, (VIII, nr. 83-84-85, ianuarie, februarie, martie 2016);
 • Iubirea-cale a vieții, p. 81, (VIII, nr. 83-84-85, ianuarie, februarie, martie 2016);
 • Duminica păpădiei, p. 103, (VIII, nr. 83-84-85, ianuarie, februarie, martie 2016);
 • Intelectualizarea eului liric, pp. 80-82 și 89, (VIII, nr. 86-87-88, aprilie, mai, iunie 2016);
 • Semiotica ,,lumilor posibile”, pp. 79-80, (VII, nr. 71, 72, 73, ianuarie, februarie, martie, 2015);
 • Patrulaterul cenușiu – Jurnalul de închisoare, pp. 43-44, (VII, nr. 77, 78, 79, iulie, august, septembrie, 2015);
 • Grupul oniric românesc: strategii experimentale în poezie, pp. 76-77, (VI, nr. 10-11-12, octombrie, noiembrie, decembrie 2014).

 

            Revista ,,Emel – Ideal” revistă de cultură trimestrială bilingvă, (ISSN 1011 – 9876):

 • Muzica – art deco în Moarte la Veneţia, pp. 18-20, (ianuarie/ ocak 2016/ Nr./ s. 49/ 2016 AN 86, 1930);
 • De ce este bine să fim proști, p. 21, (ianuarie/ ocak 2016/ Nr./ s. 49/ 2016 AN 86, 1930).:

 

 
           Revista Albatros/ Albatross, (ISSN 1221-4841):

In tranzit, pp. 196-197, (vol. XII, nr. 23 (2013), primăvară-vară, 2013, anul XX, serie nouă); Amprenta haiku-ului şi Vasile Moldovan,  pp. 63-64, (vol. XII, nr. 23 (2013), primăvară-vară, 2013, anul XX, serie nouă);

100 selecţii de haiku de Katō Ikuya  (One hundred selected haiku of Katō Ikuya, pp. 124-127; Poeme în stil haiku, pp.133-139, (vol. XII, nr. 23 (2013), primăvară-vară, 2013, anul XX, serie nouă);

Variaţiuni pe aceeaşi temă (II): Piscurile ,,Mont Blanc”. Poeme în ritm de haiku, de Octavian Mareş; pp. 141-142, , (vol. XII, nr. 23 (2013), primăvară-vară, 2013, anul XX, serie nouă);

Curge  şipotul,  pp. 143-144, (vol. XII, nr. 23 (2013), primăvară-vară, 2013, anul XX, serie nouă);

,,99 Exerciţii de haiku de Manuela Miga/ 99 Haiku exercices de Manuela Miga ”, pp. 81-83, (vol. XI, nr. 21(2012)/ 22 (2013), toamnă – iarnă (2012-2013), 12), anul XIX, serie nouă);

 

         Revista AGORA, (ISSN 1582-4888):

 • Oglinzile memoriei – Ovidiu Dunăreanu , p. 8, (nr. 51, anul XIII);
 • L’ immanenza şi poezia mazilesciană, p. 1, p. 16, (nr. 47, anul XI);
 • Entropia şi mirajul poeziei,  p. 16, p. 18, (nr. 46, anul XI).

      

            Revista Axis Libri, culturală trimestrială editată de Biblioteca Judeţeană V.A. Urechia Galaţi (ISSN 1844-9603):

 • Jocul dintre simţire-gândire în poezia onirică mazilesciană, p. 72, (anul VI, nr. 18, martie 2013);
 • ,,A.B.C. şi onirismul structural”, pp. 80 – 81, (anul V, nr. 16, septembrie 2012, ISSN 1844-9603).

        

              Revista Primăvara ieşeană (ISSN 1843-0007):

 • ,,Imaginea lumii în Arta fugii, pp. 23-24, (nr.1-2 (9-10), anul V);
 • ,,Final de poveste…”, pp. 27-28,  (nr. 2 (8)/ 2010, anul IV);
 • ,,Fuga II şi jocul timpurilor verbale”, pp. 11-13, (nr. 2 (6)/ 2009, anul III).

 

Revista Sud (ISSN 1224-7367):

 • Instanţieri lirice în ,,Un luminiş pentru Kicsikém”, p. 6, (nr. 1-2 (114-115), Anul 12, ianuarie-februarie 2009).

 

Despre operele mele literare mele au scris, în presa literară și în presa cotidiană (numele criticului literar, numele publicației, nr. și anul apariţiei cronicii literare, titlul cronicii):

A. volumul Modalități de reconfigurare ale eului liric în poezia lui Camil Petrescu:

a1) Diana Dobriţa-Bîlea, Vatra-veche, lunar de cultură, serie veche nouă, Anul IX, nr. 6 (102) 2017, ISSN 2066-0952, Pe urmele liricii lui Camil Petrescu, (Nastasia Savin), pp. 56-57.

a2) Anastasia Dumitru, Revista actualitatea literară, Anul VIII, nr. 73-74, iulie-august 2017, ISSN 2069-1645, Reconfigurări ale liricii camilpetresciene, p. 16.

 

B. volumul mixaje:

       b1) Marius Chelaru, Convorbiri literare, nr. 5 (257), mai 2017, ISSN 00108243, Edituri moldave/ autori moldavi: Nastasia Savin. Mixaje, p. 177.

       b2) Dania Corbu, Revista Agora, nr. 67, iulie 2017, ISSN 1582-4888, D. J în slujba cărților, p. 17.

 

 1. volumul Portretul alergătorului de cursă lungă:

c1) Mircea Lungu, Revista Ex Ponto. Text. Imagine. Metatext”, nr. 1 (38), Anul XI, ianuarie – martie 2013, ISSN 1584-1189, „Un portret nu e o inimă pusă la vedere”, pp. 134-137.

c2) Anastasia Dumitru, Revista Ex Ponto. Text. Imagine. Metatext”, nr. 1 (38), Anul XI, ianuarie-martie 2013, ISSN 1584-1189, „Portretul alergătorului de cursă lungă”, pp. 158-159.

 

 

Premii sau distincții pentru activitate literară:

 1. A.    Premii și conferințe/ simpozioane internaționale
 • Certification of Appreciation of valuable contributions for critical essays, educational haiku, books în cadrul Festivalului Internațional de Haiku. (24/19.04.2017).
 • Certificate preznanje. Tolmin, International Haiku Contest. Mednarodni osnovnošolski haiku natečaj (10.06.2015; 28.05.2014; 28.05.2013)
 • Certificate of Participation, nr. 39812-212-2011 + december 17-18, 2011, B no 06. The International Center of European and Asian Studies. The 2nd Global Conference on Ro+Rus-Nipponica.
 • Certificate of Participation, nr. 39812-212-2010 + november 28-30, 2010, A no 19. The International Center of European and Asian Studies. The 2nd Global Conference on Ro+Rus-Nipponica.
 • Premiul al II-lea, Simpozionul Internaţional ,,Universul Ştiinţelor”, Iaşi, ediţia I, cu lucrarea ,,Harold Bloom – Canonul Occidental. Cărţile şi Şcoala Epocilor”, (20.08.2010).

 

 1. B.     Premii și conferințe/ simpozioane naționale
 • Premiul Revistei ExPonto pentru eseu literar, pe anul 2012. (US-FD), (25.05.2013)
 • Diplomă de participare la activitățile culturale organizate cu prilejul Zilei Internaționale a Poeziei, Biblioteca Județeană Ioan N. Roman, Constanța.
 • Diplomă de excelenţă pentru participare la Simpozionul naţional de Tanka, (7-9.09.2012).
  • Premiul al II-lea pentru lucrarea Între jurnalul intim şi intimitatea jurnalului Conferinţa Naţională Literatura confesivă – probă a căutării de sine, în cadrul Clubului InterArtes, ediţia I. (27 iulie 2012).
  • Diplomă de Onoare pentru participarea la Colocviul Naţional Relaţia haiku – haiga în creaţia românească, (18 – 20 mai 2012).
  • Diplomă ca semn de preţuire pentru cunoaşterea vieţii şi operei lui Ioan Petru  Culianu, Simpozionul Naţional ,,Ioan Petru Culianu”, Iaşi, ediţia a XI-a, (3.03.2012).
  • Premiul al III-lea, Concursul de creaţie ,,101 zile de cultură la Costineşti”. Secţiunea  eseu, (august 2011).
  • Premiul Revistei Poesis pentru eseu, Concursul Naţional de poezie şi interpretare critică a operei eminesciene ,,Porni Luceafărul…”,  Botoşani, ediţia a XXIX-a, (1.06.2010).
  • Premiul ,,Octavian Goga” pentru Eseu Concursul naţional de poezie şi eseu ,,Octavian Goga”, ediţia a XVII-a, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Cluj, (4.10.2009).
  • Premiul I, Concursul de Creaţie ,,Dumitru Mitranǎ” la secţiunea Criticǎ şi istorie literarǎ, ediţia a V-a, Primǎria oraşului Cǎlimǎneşti, Biblioteca „A.E. Baconsky”, (septembrie 2009).
  • Premiul I, Sesiunea de Comunicări ,,Ioan Petru Culianu”, ediţia a VIII-a, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, cu lucrarea ,,Fuga II şi jocul timpurilor verbale”, (7 martie 2009).
  • Premiul al III-lea, Concursul Naţional de Creaţie Literară Dimitrie Bolintineanu, la secţiunea Eseu, Ediţia 2007 cu lucrarea ,,instanţieri lirice în Florile Bosforului de Dimitrie Bolintineanu”, Fundaţia culturală “Dimitrie Bolintineanu” şi revista “Sud”, Bolintin Vale – Giurgiu – Bucureşti, (25 octombrie 2008).
  • Premiul secţiunii Eseu Concursul de Creaţie literară pentru elevi şi studenţi „Vasile Voiculescu – Arc de suflet peste timp”, ediţia a IX-a, Fundaţia Academică ,,Vasile Voiculescu” în colaborare cu Casa de Cultură a Sindicatelor din Buzău cu lucrarea ,,Problema instanţierii lirice în Fragment II de Camil Petrescu”, (noiembrie  2007).
  • Mențiune, Colocviul Naţional Sudenţesc ,,Lucian Blaga”, ediţia a IX-a, Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu cu lucrarea ,,Izotopia măştilor în Poemele luminii”, (24-27 octombrie 2007).
  • Premiul I, la secţiunea Eseu, Festivalul de literatură ,,Moştenirea Văcăreştilor”, Universitatea Târgovişte şi Centrul Cultural Târgovişte cu lucrarea ,,Eroismul de sorginte feminină în poezia Văcăreştilor”, (4-5 octombrie 2007).
  • Premiul special al editurii Polirom, Colocviul Naţional Studenţesc ,,Mihai Eminescu”, ediţia a XXXIII-a, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, cu  lucrarea ,,Rolul timpurilor verbale în Cezara”, (24-27 mai 2007).