Acasă » Statutul de membru

Statutul de membru

Din Statutul Uniunii Scriitorilor din România (2009):

Cap. 3, art.6) Poate deveni membru al USR, pe bază de cerere individuală, orice autor care are cetăţenie română, orice autor cetăţean străin care domiciliază în România sau autor/traducător de limbă română care domiciliază în străinătate. Din USR fac parte:

a. membrii stagiari (în primii trei ani de la primire);
b. membrii titulari (după minimum trei ani).

Pot fi primiţi de la început ca membri titulari scriitorii care au cel puţin o carte căreia i s-a acordat un premiu al USR sau scriitorii cu o operă de valoare recunoscută.

Dosarul solicitantului cuprinde:

  • cererea individuală de primire in Uniune;
  • trei recomandări scrise din partea unor membri titulari;
  • câte un exemplar din cărţile publicate, în număr de cel puţin două (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară şi traduceri în şi din limba română); copii după recenzii şi cronici la cărţile prezentate şi care au fost publicate, de preferinţă în reviste literare şi culturale.

Cotizaţia este de 100 lei pe an atât pentru membrii activi, cât şi pentru pensionari. Pentru neplata cotizaţiei timp de 1 an, se aplică suspendarea din drepturi. În momentul plăţii cotizaţiei pe toată perioada restantă, membrul USR e repus în drepturi.