Acasă » Constantin Miu

Constantin Miu

Numele şi prenumele: MIU CONSTANTIN

Membru al USR, Filiala DOBROGEA, din 2004

Data şi locul naşterii: 7. 01. 1957, Medgidia, jud. Constanţa.

Adresa: Str. RAHOVEI nr. 56

Bl. R 2,  Sc. B, Et. 3,  Ap. 34

90.56.00 MEDGIDIA,

jud. Constanţa.

 

Tel.  0745/ 047.838

e-mail: constmiu@gmail.com

Studii de specializare:

¤ Masterat în Teologie – „Ecole du Maître”, Geneva, 1992-1994, cu teza                  „Les Dons  du   Saint Esprit”

¤ Doctor în filologie la Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi, în 2001, cu teza                       Poezia  religioasă a lui V. Voiculescu

Redactor şef al revistei şcolare METAMORFOZE – fondată în 1990.

CONFERENŢIERI:

 1. A.   În perioada ianuarie – iunie 2000, cu ocazia Anului Eminescu, la Muzeul

de istorie şi arheologie din Constanţa, am susţinut următoarele conferinţe:

◘   Teologia necazurilor în  Luceafărul

◘   Frumosul divin în Luceafărul

◘   Lumina dumnezeiască în Luceafărul

◘   Hierofanii în Luceafărul

◘   Ecouri din Ecleziastul  în  Luceafărul

◘   Scrisoarea II – Ecleziastul eminescian

◘   Cosmogonie în Scrisoarea I  şi  Rugăciunea unui dac

◘   Elemente de teatralitate în Luceafărul

◘  În căutarea timpului pierdut

◘  Eros şi temporalitate în  Luceafărul

B. În perioada februarie – mai 2002, cu ocazia   Anului Caragiale, la Muzeul de istorie şi arheologie din Constanţa, am susţinut conferinţele:

◘     Pseudo-discursuri oratorice în  O scrisoare pierdută.

◘    „Enteresul şi iar enteresul”.

◘    Panica în opera lui Caragiale.

◘    Comediile lui Alecsandri „faţă cu reacţiunea”  caragialiană.

◘    Personajele in absentia din  O scrisoare pierdută.

C.  În perioada ianuarie – iulie 2003, cu prilejul  Anului Nichita Stănescu, am conferenţiat la Muzeul de istorie şi arheologie din Constanţa şi la Focşani, în sala de festivităţi a Prefecturii (la Zilele „Duiliu Zamfirescu”):

◘  Poezia – joc la Nichita Stănescu

◘  Poetica stării de mirare în lirica lui Nichita Stănescu

◘  Ludicul în poezia lui Nichita Stănescu

◘  Nichita Stănescu : Universul poetic – un deşert de strălucire.

D.  În perioada ianuarie – aprilie 2007, cu ocazia Centenarului naşterii lui Mirecea Eliade, la Muzeul de istorie şi arheologie din Constanţa, am susţinut conferinţele:

◘     Aspecte ale suferinţei în romanul Maitreyi.

◘     Categorii ale timpului sacru la Mircea Eliade.

◘   Iubire şi vanitate. Consideraţii despre personajul feminin din romanele Maitreyi şi Invitaţia la vals.

◘     Toposuri ale erosului în romanul Maitreyi.

 1. I.              ACTIVITATE PUBLICISTICĂ 

Debut revuistic în 1984, cu eseul  Impactul arhaic-modern în proza lui                    V. Voiculescu, apărut în revista literară Steaua, nr.10/ 1984, p. 23-24.

Colaborări cu eseuri, cronici literare, poezii, comentarii şi sinteze la revistele:

STEAUA, ASTRA, TRIBUNA, VATRA, CONVORBIRI LITERARE, POEZIA, RAMURI, LITERATORUL, TOMIS, MOLDOVA, EXCELSIOR, LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ROMÂNIA LITERARĂ, MILENIUM, ETHOS ROMÂNESC, CONVORBIRI DIDACTICE, AMURG SENTIMENTAL, OGLINDA LITERARĂ, SINTEZE LITERARE, LITERATURA ŞI ARTA (Chişinău), NAŢIUNEA, ROST, Ex-PONTO, FEREASTRA (Mizil), CAFENEAUA POLITICĂ ŞI LITERARĂ, OBSERVATORUL (Canada), NEW YORK MAGAZIN.

(950 de materiale)

Colaborări cu articole de teologie la revistele:

CREDINŢA NEAMULUI, MESAJ, LUMINĂ LINĂ

 1. Colaborări la Radio cu cronici literare, prezentate în emisiunea „Viaţa cărţilor” (între anii 1986-1988).
 1. III.            ACTIVITATE EDITORIALĂ (cărţi publicate: de interes didactic, eseuri; volume de proză scurtă şi versuri):


CĂRŢI PUBLICATE la Editura EPSILON:

 1. COMENTARII ŞI SINTEZE LITERARE (ediţia a III-a), Bucureşti, 2000.
 2. EXERCIŢII şi TESTE GRAMATICALE, Bucureşti, 2001.
 3. TIPOLOGIA PERSONAJELOR FEMININE în proza lui Marin Preda, Bucureşti, 2001.
 4. FUNCŢIILE PERSONAJELOR ÎN ROMANELE LUI AL. IVASIUC (abordare semiologică),  Bucureşti, 2002.
 5. VISE PENTRU MAI TÂRZIU (versuri),  Bucureşti, 2002.
 6. LECTURI SUB ABAJUR   (eseuri),   Bucureşti, 2003.
 7. PUBLICISTICA LUI MARIN SORESCU, Bucureşti, 2004.
 8. TESTE GRAMATICALE, Bucureşti, 2004.
 9. AMFITEATRU LITERAR, Bucureşti, 2005.
   10. FERESTRE DE SUFLET, Bucureşti, 2006.
CĂRŢI PUBLICATE DE ACELAŞI AUTOR

LA ALTE EDITURI

 

 1. COMENTARII ŞI SINTEZE DE LITERATURĂ ROMÂNĂ PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI, Editura Moldova, Iaşi, 1993.
 2. EXERCIŢII ŞI TESTE DE LIMBA ROMÂNĂ, Editura Moldova, Iaşi, 1996.
 3. COMENTARII ŞI SINTEZE LITERARE (ediţia a II-a), Editura Moldova, Iaşi, 1996.
 4. VASILE VOICULESCU – POET ISIHAST (teza de Doctorat),   Editura

       Florile dalbe, Bucureşti, 1997.

 1. ÎNDREPTAR DE SINTAXĂ, FONETICĂ, ORTOGRAFIE, ORTOEPIE ŞI DE PUNCTUAŢIE (în colaborare), Editura Moldova, Iaşi, 1999.
 2. 100 DE TESTE GRAMATICALE CU REZOLVĂRI, Editura Crater, Bucureşti, 1999.
 3. DECALOG EROTIC (proză scurtă), Editura Alissya, Iaşi, 2000.
 4. THEOLOGHISIRI LITERARE, Editura Alissya, Iaşi, 2000.
 5.  INSCRIPŢII, EREZII şi SCRISORI NETERMINATE (versuri), Editura

        Alissya, Iaşi, 2001.

 1.  SUB CLAR DE INIMĂ, (versuri), editura Alissya, Iaşi, 2001.
 2.  POMANĂ CU DAR, Editura Amurg Sentimental, Bucureşti, 2004.
 3.  PUBLICISTICA LUI MARIN SORESCU, (ediţia a II-a), Editura Cellina, Craiova, 2006.
 4.  TEME EMINESCIENE, (eseuri), Editura Butnar, Medgidia, 2006.
 5.  CORN DE LUNĂ, (versuri), Editura Butnar, Medgidia, 2007.
 6. AD LITERAM (eseuri), Editura VIROM 2000, Constanţa, 2009.
 7. BALSAM DE SUFLET (scrisori neterminate), Editura VIROM 2000, Constanţa, 2009.
 8. GREFIER AL SUFLETULUI – proză poematică (ediţie bilingvă: româno-turcă), Editura Ex Ponto, Constanţa, 2009.
 9. MĂŞTI şi ROLURI (eseuri eminesciene), Editura VIROM, Constanţa, 2010.
 10. 19.   V. VOICULESCU – POET ISIHAST, (ediţia a II-a),.Editura VIROM, Constanţa, 2010.
 11. 20.  SINTEZE ŞI COMENTARII LITERARE (ediţia a IV-a), Editura VIROM, Constanţa, 2010.
 12. 21.  CIMITIR PRIVATIZAT (proză scurtă umoristică), Editura VIROM, Constanţa, 2011.
 13. 22.  AMPRENTE LITERARE (eseuri), Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2011.
 14. 23.  LINGVISTICĂ ŞI SACRALITATE, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2012.
 15. 24.  THEOLOGHISIRI LITERARE, (eseuri), ediţia a II-a, Editura Sf. Ierarh Nicolae, Brăila, 2012.
 16. 25.  SĂPĂTURI (proză scurtă umoristică), Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2013.
 17. 26.  GÂNDURI PRINTRE RÂNDURI, versuri, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014.
 18. 27.  OGLINZI INFIDELE (proză scurtă umoristică), Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2015.
 1. Participant la faza finală a Colocviului de critică literară, organizat de revista ASTRA din Braşov (între 1986-1989), colocviu prezidat de Laurenţiu Ulici.
 1. V.            PREMII LITERARE LA CONCURSURI
 1. Premiul I şi Premiul revistei Ramuri (pentru proză), la Concursul literar „T. Arghezi”, Târgu Jiu, 1988.
 2. Premiul I şi Premiul revistei Luceafărul (pentru proză), la Concursul literar „Andrei Mureşanu”, Braşov, 1988.
 3. Premiul Societăţii „Phoenix”, la Concursul literar „Sorin Titel” (pentru proză), Caransebeş, 1990.
 4. Premiul special al revistei Mesaj, la Concursul de poezie creştină, Brăila, 1991.
 5. Premiul al II-lea la Concursul literar „Sorin Titel” (pentru proză), Caransebeş, 1994.
 6. Premiul al III-lea la Concursul literar „Moştenirea Văcăreştilor” (pentru eseu), Târgovişte, 1995.
 7. Premiul „V. Voiculescu”, la Festivalul naţional „V. Voiculescu – contemporan cu veşnicia” (pentru eseu), Bucureşti, 1997.
 8. Premiul pentru „Performanţă literară”, la Concursul organizat de Fundaţia culturală „Sorin Tudor” (pentru proză), Constanţa, 2000.
 9. Distincţie Specială, la Festivalul internaţional de Poezie „Drumuri de spice”, Uzdin (Yugoslavia), 2001.
 10. Premiul I la Concursul literar „Vara visurilor mele” (pentru eseu), organizat de Editura Amurg sentimental, Bucureşti, iulie 2002.
 11. Premiul I la Concursul literar „Vara visurilor mele” (pentru proză), organizat de Editura Amurg sentimental, Bucureşti, iulie 2002.
 12. Premiul al II-lea la Concursul literar „D. BOLINTINEANU” (pentru proză scurtă), organizat de revista  SUD,   Bolintin Vale, 2002.
 13. Premiul pentru  eseu (volum în manuscris), la Concursul literar „Duiliu Zamfirescu”, ediţia a III-a, Focşani, iulie 2003.
 14. Premiul „Duiliu Zamfirescu” pentru proză în manuscris, la Festivalul Internaţional „Duiliu zamfirescu”, ediţia a IV-a, Focşani, 9-11 iulie, 2004.
 15. 15.  PREMIUL DE EXCELENŢĂ „pentru justa evaluare a literaturii române”, la Festivalul- concurs literar „Duiliu Zamfirescu”, ediţia a V-a, Focşani, 8-10 iulie, 2005.
 16. 16.  Premiul al III-lea la Concursul naţional de poezie CARMEN PATRIAE, ediţia a VI-a, 2008, organizat de Fundaţia Reduta, din Braşov.
 17. 17.  PREMIUL PENTRU ESEU acordat de Clubul Rotary, la Festivalul internaţional „Lucian Blaga”,  ediţia a XXIX-a, Sebeş, Alba – 9 mai 2009.
 18. 18.  PREMIUL DE EXCELENŢĂ pentru ESEU, acordat de redacţia revistei OGLINDA LITERARĂ din Focşani, 15. 08. 2009.

PREMIUL USR – Filiala Dobrogea, pentru volumul de eseuri – V. VOICULESCU – poet isihast (ediţia a II-a), pe anul 2010.

19. PREMIUL I la Concursul national MEDIA JUNIOR, sectiunea CADRE DIDACTICE, pentru cartea MĂŞTI ŞI ROLURI (ESEURI EMINESCIENE), ediţia a II-a, 2010-2011.

 1. 20.  PREMIUL I la Concursul national MEDIA JUNIOR, sectiunea CADRE

      DIDACTICE, pentru cartea AMPRENTE LITERARE (eseuri), ediţia

a III- a, 2011-2012.

21. PREMIUL I la Concursul national MEDIA JUNIOR, sectiunea CADRE

DIDACTICE, pentru cartea LINGVISTICĂ ŞI SACRAŞITATE

(eseuri),  ediţia  a IV, 2012-2013.

22. PREMIUL I – DROPIA DE AUR, pentru proză scurtă, la Concursul

literar  DOR DE DOR, ediția a II-a, 2014, organizat de Primăria

comunei Dor  Mărunt,  jud. Ialomița, coordonat de scriitorul Marin

Toma.

23. PREMIUL DE EXCELENȚĂ pentru promovarea culturii și literaturii 

      contemporane, decernat de CLUBUL SOLTERIS din Mangalia –

      martie  2017.

24. PREMIUL I – coordonator revista literară METAMORFOZE, la  FESTIVALUL CONCURS INTERNAȚIONAL ECOFEST JUNIOR – ediția 2016.

25. DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ pentru editarea volumul de versuri TĂCERI semnat de Al. BIȘAG – decernat de CENTRU PENTRU JURNALISM INDEPENDENT, la SIMPOZIONUL NAȚIONAL MEDIA JUNIOR, 2016.