Aparitie in viitorul apropiat a romanului „The sailor and the Queen” in Anglia !

The sailor and the Queen

Plecarea spre tipar a romanului „The sailor and the Queen”

Semnalez plecarea spre tipar a romanului „The sailor and the Queen” semnat Captain C.

Este varianta în limba engleză a romanului „Dragoste deșertică” în traducerea doamnei Corina Apostoleanu de care mă leagă un proiect pe cât de ambițios, pe atât de frumos.  O prietenie pentru care îi mulțumesc și o asigur de toată prețuirea mea.
Satisfacțiile încep să apară mai ales când cartea este primită cu căldură și aprecieri din partea specialistilor editurii londoneze.

Acestia s-au exprimat în scrisoarea de acceptare pentru publicare, din care redau un fragment.

Redau mai jos si cuvintele acestora de pe ultima coperta.

Această apariție a necesitat multă atanție si poate de aceea, romanul în lucru, „Beirut, explozia intoleranței” a întârziat puțin. Dar vă asigur că și acesta este aproape gata și va apărea, sper, în următoarele luni.

The work is memorable

The Sailor and the Queen&` was found to be a captivating and exciting read offering a unique addition to the genre in its transcending of barriers of historical fiction with science fiction elements encompassing threads of romance. An explosive manuscript with dramatic events that have an impact of our leading characters, the
readers are left on the constant edge of their seats. Supported by detailed world-building; a nuanced and complex cast, and an immersive fast pace the work is memorable; undoubtedly well-written and worthy of attention”

Un manuscris exploziv cu evenimente dramatice

„The Sailor and the Queen” s-a dovedit a fi o lectură captivantă și incitantă, oferind un plus unic genului în depășirea barierelor ficțiunii istorice cu elemente de science fiction care cuprind fire de romantism.
Un manuscris exploziv cu evenimente dramatice care au un impact asupra personajelor noastre principale. Cititorii sunt lăsați pe marginea scaunelor lor (echivalentul expresiei romanești- cu sufletul la gură.). Sprijinit de construirea
detaliată a lumii; o distribuție nuanțată și complexă și un ritm rapid captivant. Lucrarea este memorabilă; fără îndoială bine scrisă și demnă de atenție.”

The Queen is a mesmerizing exploration of eroticism

„In the heart of the desert, amidst ancient secrets and forgotten desires, The Sailor and the Queen unfolds as a tale of forbidden passion and unexpected destinies.
When Petru Slavescu and his fellow sailors are abducted by a fierce tribe of warrior women, they are thrust into a world of sensual rituals and untamed desires. As they navigate this seductive new reality, they must confront their deepest longings and grapple with the consequences of their choices.
With each stolen touch and whispered promise, the boundaries between captor and captive blur, igniting a fire that threatens to consume them all. The Sailor and the Queen is a mesmerizing exploration of eroticism, power, and the enduring quest for love and freedom in a world where pleasure and danger intertwine.”

The sailor and the Queen  despre pasiuni interzise

„În inima deșertului, printre secrete străvechi și dorințe uitate, The sailor and the Queen se desfășoară ca o poveste despre pasiuni interzise și destine neașteptate.
Când Petru Slavescu și colegii săi marinari sunt răpiți de un trib aprig de femei războinice, sunt împinși într-o lume a ritualurilor senzuale și a dorințelor neîmblânzite. Pe măsură ce navighează în această nouă realitate seducătoare, trebuie să-și confrunte cele mai profunde dorințe și să se confrunte cu consecințele alegerilor lor.
Cu fiecare atingere furată și cu fiecare promisiune șoptită, granițele dintre răpitor și captiv se estompează, aprinzând un foc care amenință să-i consume pe toți.
The Sailor and the Queen este o explorare fascinantă a erotismului, puterii și căutarea de durată a iubirii și libertății într-o lume în care plăcerea și pericolul se împletesc.”

Constantin Costache alias Captain C