Indemnizatii de merit

CRITERII PENTRU ACORDAREA
INDEMNIZAŢIEI DE MERIT
Conform Legii nr. 118 / 2002, propuneri pentru acordarea indemnizaţiei de merit pot face:
a) Academia Română
b) Ministerul Culturii şi Cultelor, actualmente Ministerul Culturii
De facto, Uniunea Scriitorilor din România a fost delegată să facă şi ea propuneri pentru
domeniul literar, ca şi celelalte uniuni pentru domeniile lor.
Cel care gestionează acordarea indemnizaţiei de merit pentru domeniile culturale este
Ministerul Culturii. Listele pentru toate domeniile culturale pot fi consultate la Ministerul Culturii.
O precizare: această echipă de conducere, prin eforturile sale, a reuşit să mărească numărul
de locuri acordate Uniunii Scriitorilor din România, şi anume de la 100 de locuri, câte erau iniţial,
la 126 de locuri.
În privinţa criteriilor, reamintim prevederea principală, aşa cum e formulată în Legea nr.
118 / 2002: Indemnizaţia de merit se acordă personalităţilor române de prestigiu pentru
realizări deosebite şi pentru recompensarea unei activităţi de notorietate în domeniul
culturii.
Criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit în domeniul literar sunt următoarele:
a) o operă literară de valoare public recunoscută;
b) premii ale Academiei Române şi ale Uniunii Scriitorilor din România.
Comitetul Director al U.S.R. a stabilit următoarele categorii de premii ale U.S.R.:
Premiile anuale ale U.S.R.; Premiul Tudor Arghezi, acordat la Târgu Jiu; Marele Premiu
„Cununa de lauri” i Premiul Special al Juriului, acordate la Turnirul de Poezie; Premiul ș
Cartea Anului acordat de Revista „România literară”; titlul de Scriitorul Anului de la Ia i; ș
Premiul Lucian Blaga de la Alba Iulia; Premiul Garabet Ibrăileanu de la Roman;
c) premii internaţionale;
d) traduceri în străinătate.
Aceste criterii nu sunt obligatorii simultan, aşa cum a rezultat din consultarea juriştilor, a
celorlalţi reprezentanţi din Comisia de acordare a indemnizaţiei de merit.