Proiecte

Proiect pentru Filiala Dobrogea a USR 2018-2023

Strategie USR Filiala Dobrogea 2018-2023 Orice strategie are menirea de a stabili coerența în coordonatele unei planificări pe termen mediu și lung.  Acest simț al perspectivei impune de la bun început gândirea unei continuități a acțiunilor planificate în termeni strategiei, întrucât doar continuitatea argumentează o strategie și asigură premisele sale de dezvoltare și eficiență. Strategiile nu se construiesc doar din idei și viziuni romantice, ci din coerența și adecvarea planurilor