Constantin Miu

Constantin Miu

Constantin MiuCONSTANTIN MIU (CONST. MIU) – membru al Uniunii Scriitorilor, Filiala „Dobrogea”, din 2004.

S-a născut în 7. 01. 1957, la Medgidia, jud. Constanţa

  Masterat în Teologie – „Ecole du Maître”, Geneva, 1992-1994, cu teza

„Les Dons  du   Saint Esprit”

¤ Doctor în filologie la Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi, în 2001, cu teza

Poezia  religioasă a lui V. Voiculescu

CONFERENŢIERI:

 1. În perioada ianuarie – iunie 2000, cu ocazia Anului Eminescu, la Muzeul

de istorie şi arheologie din Constanţa, a susţinut 10 conferințe despre poezia și publicistica lui Eminescu.

 1. În perioada februarie – mai 2002, cu ocazia Anului Caragiale, la Muzeul de istorie şi arheologie din Constanţa, a susţinut 5 conferinţele:despre teatrul și proza lui Caragiale.
 2. În perioada ianuarie – iulie 2003, cu prilejul Anului Nichita Stănescu, a  conferenţiat la Muzeul de istorie şi arheologie din Constanţa şi la Focşani, în sala de festivităţi a Prefecturii (la Zilele „Duiliu Zamfirescu”).- 4 conferințe.
 3. În perioada ianuarie – aprilie 2007, cu ocazia Centenarului naşterii lui Mirecea Eliade, la Muzeul de istorie şi arheologie din Constanţa, a susţinut 4 conferinţe despre romanele MIATREYi și NUNTĂ ÎN CER.
 1. ACTIVITATE PUBLICISTICĂ

¤ Debut revuistic în 1984, cu eseul  Impactul arhaic-modern în proza lui V. Voiculescu, apărut în revista literară Steaua, nr.10/ 1984, p. 2324.

¤Colaborări cu eseuri, cronici literare, poezii, proze, comentarii şi sinteze la revistele:

STEAUA, ASTRA, TRIBUNA, VATRA, CONVORBIRI LITERARE, POEZIA, RAMURI, LITERATORUL, FLACĂRA lui Adrian Păunescu, TOMIS, CRONOGRAF, CONSTELAȚII DIAMANTINE, MOLDOVA, EXCELSIOR, LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ROMÂNIA LITERARĂ, MILENIUM, ETHOS ROMÂNESC, CONVORBIRI DIDACTICE, AMURG SENTIMENTAL, OGLINDA LITERARĂ, LITERATURA ŞI ARTA (Chişinău), NAŢIUNEA, ROST, Ex-PONTO, FEREASTRA (Mizil), CAFENEAUA POLITICĂ ŞI LITERARĂ, OBSERVATORUL (Canada), NEW YORK MAGAZIN, CONSTELAȚII DIAMANTINE, ș. a.

¤ Colaborări cu articole de teologie la revistele:

CREDINŢA NEAMULUI, MESAJ, LUMINĂ LINĂ

¤  Participant la faza finală a Colocviului de critică literară, organizat de revista ASTRA din

Braşov (între 1986-1989), colocviu prezidat de Laurenţiu Ulici.

 1. Colaborări la Radio cu cronici literare, prezentate în emisiunea „Viaţa cărţilor” (între anii 1986-1989).

          ¤ 31   PREMII la diferite concursuri de eseistică și creație liteară (în perioada 1988 – 2019)

 • ACTIVITATE EDITORIALĂ (cărţi publicate: de interes didactic, eseuri; volume de proză

scurtă şi versuri):

 1. CRITICĂ, ISTORIE LITERARĂ, ESEISTICĂ; POEZII, PROZE
 1. VASILE VOICULESCU – POET ISIHAST (teza de Doctorat), Editura  Florile dalbe, Bucureşti,

       1997;  (ediţia a II-a), Editura   VIROM, Constanţa, 2010. Premiul Uniunii  Scriitorilor din 

România, Filiala Dobrogea.

 1. DECALOG EROTIC (proză scurtă), Editura Alissya, Iaşi, 2000.
 2. THEOLOGHISIRI LITERARE (eseuri), Editura Alissya, Iaşi, 2000; (ediția a II-a), Editura

  Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2012.

 1. TIPOLOGIA PERSONAJELOR FEMININE în proza lui Marin Preda, Editura Epsilon,   

  Bucureşti, 2001.

 1. INSCRIPŢII, EREZII şi SCRISORI NETERMINATE (versuri), Editura Alissya, Iaşi, 2001.
 2. SUB CLAR DE INIMĂ, (versuri), editura Alissya, Iaşi, 2001.
 3. FUNCŢIILE PERSONAJELOR ÎN ROMANELE LUI AL.  IVASIUC (abordare semiologică),

Editura Epsilon,  Bucureşti, 2002.

 1. VISE PENTRU MAI TÂRZIU (versuri), Editura Epsilon, Bucureşti, 2002.
 2. LECTURI SUB ABAJUR (eseuri), Editura Epsilon,  Bucureşti, 2003.
 3. POMANĂ CU DAR, Editura Amurg Sentimental, Bucureşti, 2004.
 4. AMFITEATRU LITERAR (eseuri), Editura Epsilon, Bucureşti, 2005.
 5. PUBLICISTICA LUI MARIN SORESCU, Editura Epsilon, Bucureşti, 2004; (ediţia a II-a),

         Editura  Cellina, Craiova, 2006.  Premiul Uniunii  Scriitorilor din România, Filiala           

         Dobrogea.

 1. FERESTRE DE SUFLET (versuri), Editura Epsilon, Bucureşti,  2006.
 2. TEME EMINESCIENE (eseuri), Editura Butnar, Medgidia, 2006.
 3. CORN DE LUNĂ (versuri), Editura Butnar, Medgidia, 2007.
 4. AD LITERAM (eseuri), Editura VIROM 2000, Constanţa, 2009.
 5. BALSAM DE SUFLET (scrisori neterminate) proză poematică,  Editura VIROM   2000,

         Constanţa, 2009.

 1. GREFIER AL SUFLETULUIproză poematică (ediţie bilingvă:   româno-turcă), Editura Ex

Ponto, Constanţa, 2009.

 1. MĂŞTI şi ROLURI (eseuri eminesciene), Editura VIROM 2000, Constanţa, 2010.
 2. CIMITIR PRIVATIZAT (proză scurtă umoristică), Editura VIROM 2000, Constanţa, 2011.
 3.  AMPRENTE LITERARE (eseuri), Editura Sfântul Ierarh Nicolae,  Brăila, 2011.
 4. LINGVISTICĂ ŞI SACRALITATE (eseuri), Editura Sfântul Ierarh  Nicolae,  Brăila, 2012.
 5. THEOLOGHISIRI LITERARE, (eseuri), ediţia a II-a, Editura   Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila,

          2012.

 1. SĂPĂTURI (proză scurtă umoristică), Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2013.
 2. GÂNDURI PRINTRE RÂNDURI  (versuri),  Editura Sfântul  Ierarh  Nicolae, Brăila, 2014.
 3. OGLINZI INFIDELE (proză scurtă umoristică), Editura Sfântul  Ierarh Nicolae, Brăila, 2015.
 4. TIMPUL LECTURILOR (eseuri),  Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2018.
 5. METAMORFOZE LINGVISTICE și SPIRITUALE (eseuri), Editura  Epsilon,  București, 2020.
 6. DOAMNA MEA DE ROUĂ (versuri), Editura Sfântul Ierarh  Nicolae,  Brăila, 2021.
 7. ÎNGERII – OAMENI CU ARIPI DE LUMINĂ (versuri), Editura Sfântul  Ierarh Nicolae, Brăila, 2022.
 1. AVENTURILE lui MITEL – pamflete umoristice (versuri), Editura EDITGRAPH, Buzău,  2023.
 1. DIDACTICE
 1. COMENTARII ŞI SINTEZE DE LITERATURĂ ROMÂNĂ PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI,  Editura Moldova, Iaşi, 1993.
 1.   EXERCIŢII ŞI TESTE DE LIMBA ROMÂNĂ, Editura Moldova,  Iaşi, 1996.
 2.   COMENTARII ŞI SINTEZE LITERARE (ediţia a II-a), Editura    Moldova, Iaşi, 1996;  (ediţia a  

      III-a), Editura  Epsilon, Bucureşti,  2000;   (ediţia a IV-a), Editura  VIROM; Constanţa, 2010;

(ediţia a  V-a), Editura   Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2016; (ediția a VI-a), Editura Epsilon,

București, 2019.

 1. ÎNDREPTAR DE SINTAXĂ, FONETICĂ, ORTOGRAFIE, ORTOEPIE ŞI DE PUNCTUAŢIE (în

   colaborare), Editura  Moldova, Iaşi, 1999.

 1. 100 DE TESTE GRAMATICALE CU REZOLVĂRI, Editura Crater, Bucureşti, 1999.
 2. EXERCIŢII şi TESTE GRAMATICALE, Editura Epsilon, Bucureşti, 2001.
 3. TESTE GRAMATICALE, Editura Epsilon, Bucureşti, 2004.