Ghiuner Acmola

Ghiuner Acmola

Ghiuner AcmolaPoetă, prozatoare, traducătoare, membră a Uniunii Scriitorilor din România, dar şi a Uniunii Scriitorilor Tătari Crimeeni. A fost profesor de limba română, iar o parte majoră din activitatea sa, literară şi nu numai, se plasează sub semnul interculturalităţii.

Provenind dintr-o familie de tătari crimeeni care a dat 8 deţinuţi politici,  s-a implicat masiv în recuperarea imaginii unor personalităţi marginalizate sau persecutate de regimul comunist.

A debutat poetic după ’89, în limba tătară, în revista KARADENIZ.

Opera ei cuprinde următoarele registre:

Volume de poezii

 • Vatan (Patria),1999, în limba tătară crimeeană
 • Poeme – Şiirler – I – 2003, volum bilingv (tătară şi română)
 • Balada Eroului Tătar – Tatar Şehitnın Destanı, 2003 (bilingv)
 • Buchetul Buştenilor, versuri în limba română, 2003
 • Poemele Copilăriei, vol. bilingv, 2004
 • Poeme – Şiirler  – Teatru, 2007, volum bilingv

Volume de proză

 • Cartea Iertării, în lb. română, 2002
 • Bağışlaymız, în lb. turcă, 2003
 • Problema Naţională a Tătarilor , Rezistenţa Anticomunistă, Broşură bilingvă, 2003
 • Crimeea în anul 2004 ( 60 de ani de la genocid), 2004
 • Tătarii din Dobrogea, eseu, 2005
 • Ergean, vol. de proză în lb. română, 2004
 • Tatarlar,  roman istoric, vol.I, în lb tătară crimeeană, 2009
 • Monografia Comunei Albeşti, vol.bilingv, 2007
 • Monografia  loc. Tekirghiol, vol.bilingv, 2008
 • Tătarii, roman istoric ed.II –în lb română, 2011-09-28
 • Qurtveli oglî Șayp / Șaip, Fiul lui Qurtveli, al II-lea roman istoric și biografic, ed.StudIS, ISBN 978-606-775-648-7, 16  mai 2017.

Studii critice în ambele limbi, traduceri

 • Olımsız Şiirler – Poeme Nemuritoare, Memet Niyazi (opere complete) 2007
 • Negip Hagi Fazăl, opere complete, vol. bilingv, ediţia a III-a, 2009
 • Tan Yıldızı, Luceafărul, de Mihai Eminescu,2003 (în lb. tătară)
 • Mektuplar, Scrisorile, în lb turcă, 2004
 • Zilele vieţii mele, Ali Os. Bekmambet, traducere din tătară în lb. română, 2004
 • Operele complete ale lui N.H.Fazăl,ed.a II-a, an 2004
 • Zidul Lacrimei, de Eşref Şemi-Zade, traducere din tătară în lb. română, 2005
 • Împuşcaţi-i, Kurşunlayiniz, de Maria Pop, tr. în lb. turcă, 2005
 • Tătarii – Turci Crimeeni, de Mustegep Ulkusal, tr. din lb. turcă în lb. română, 2007
 • Relaţiile Spinoase, de Fevzi Altug, tr. în lb. română, 2006
 • Ey, ana tili, Ei, Limbă Maternă, vol. bilingv, 2009
 • „Nuriye” de Tudor Costache, roman tradus în limba tătară crimeeană, 16 martie 2011, ed. Dobrogea Constanţa
 • „Poezii” de Marius Chelaru, Convorbiri Literare, etc.traducere din limba română în limba tătară crimeeană, 2011
 • „Istoria kurzilor în Balcani” de Ali Husein Kerim, traducere din turcă în limba română,  30 martie 2011, ed. Boltibrom Constanţa
 • Antologia liricii române în limba mea maternă, tătara crimeeană  (la tipar)
 • Qırımtatar  edebiyatının  tarihı,  lucrare la editură. ISBN 978-606-775-2, ed.StudIS Iași, 30 aug.2017
 •  Istoria literaturii tătare crimeene, tr.în limba română, cu note de Marius Chelaru, ISBN 978  -606- 775-b805- 4   ed.StudIS Iași, 1 noiembrie 2017

Coautor:

 • Tătarii în Istoria Românilor, Rezistenţa anticomunistă, 2005
 • Experimentul Piteşti, anii 2002 – 2009
 • Revista Emel- Ideal, din luna ianuarie, an.2004, fără întrerupere, revistă de cultură bilingvă cu apariţie trimestrială.
 • Plasarea a cinci plăci comemorative dedicate memoriei patrioţilor tătari; întocmirea a 10 caiete // dosare // spiralate, având fotografiile respective şi însoţind plăcile: în Crimeea (la sala română a Universităţii KIPU); în Constanţa, la biblioteca sediului central; la moscheea din Valul Traian, din Mangalia, în centrul istoric al comunei Cobadin şi la Cabinetul de Istorie şi Literatură Tătară de la Şcoala cu cl. I-VIII din com. Albeşti.

Güner Akmolla (Acmola Ghiuner) s-a născut la data de 15 ian,1941 în com.Aqbaș azi Albești,
jud.Constanța din părinți Șaip hoge (preot mahomedan) şi Magiube A absolvıt universıtatea de
Filologie din Bucureşti și după 1989 a început să scrie având ca temă predilectă istoria popo
lui său, tătarii crimeeni.A vizitat patria de 10 ori, între 1998 și 2014. Ea este poetă , prozatoare și
traducătoare.În prezent are 95 de opere editate, în tătară, turcă și română, în țară și în Turcia.Între
2004 și 2018 a editat revista de cultură bilingvă Emel- Ideal.Dintre operele ei reținem:8 volume de
poezii bilingve, două romane bilingve, Tatarlar și Tătarii, 2009, 2011; Qurtveli oglî Șayp și Șaip, fiul lui
Curtveli, 2017, 2018; Scrieri din închisorile comuniste, sau Mișcarea Națională Tătară; Cartea Iertării
în cele 3 ediții, Satul tătar Azaplar ; din operele traduse reținem Luceafărul de M.Eminescu,
Antologia poeziei clasice și contemporane române, Antologia poeziei turce , în română, Poeții tătari
din Crimeea, Hogea Ahmet Yesevi, Inelul liui Constantin; Istoria literaturii tătare crimeene, Zidul
Lacrimei, Erzingean, inima Anatoliei, Istoria kurzilor în Balcani, Proverbele tătarilor, în tătară, turcă și
română.