Revista EX PONTO Nr. 4 (79), Anul XXI, septembrie – octombrie – noiembrie – decembrie 2023

https://usr-dobrogea.ro/wp-content/uploads/2024/01/Revista-Ex-Ponto-79-Septembrie-Decembrie-2023-FINAL_WEB-1.pdf

EX PONTO
TEXT/IMAGINE/METATEXT

Nr. 4 (79), Anul XXI, septembrie – octombrie – noiembrie – decembrie 2023

Revista Ex Ponto găzduieşte opiniile, oricât de diverse,
ale colaboratorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine

în exclusivitate autorului.

Redacţia şi Administraţia: Aleea Prof. Murgoci nr. 1,
Constanţa, 900132; Tel./fax: 0241 / 580527 / 585627
E-mail: exponto@infconsa.ro / ovidiudunareanu@gmail.com

www.exponto.ro
Revista se difuzează:
– prin abonamente şi direct, de la sediul redacţiei
– revista poate fi citită integral şi gratuit în arhiva sa pe www.exponto.ro
Revista Ex Ponto este membră a A.R.I.E.L. (Asociaţia Revistelor, Imprimeriilor şi Editurilor Literare)

Tiparul: S.C. Infcon S.A. Constanţa
ISSN: 1584-1189
EX PONTO
text/imagine/metatext

Revistă trimestrială publicată de Editura EX PONTO şi S.C. INFCON S.A.
APARE SUB EGIDA UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA,
cu susţinerea Filialei „Dobrogea“ a Uniunii Scriitorilor din România,
şi sprijinul ROMDIDAC S.A. BUCUREŞTI

Fondatori: IOAN POPIŞTEANU, OVIDIU DUNĂREANU, PAUL PRODAN

Redacţia:

Redactor şef: OVIDIU DUNĂREANU
Redactor şef adjunct: ANGELO MITCHIEVICI
Redactori: LĂCRĂMIOARA BERECHET, SORIN ROŞCA,

DIANA DOBRIȚA BÎLEA

Prezentare grafică: CONSTANTIN GRIGORUŢĂ
Tehnoredactare: AURA DUMITRACHE
Prepress: RALUCA BUZOIANU
Colegiul ştiinţific:

SORIN ALEXANDRESCU, IOAN STANOMIR, ALINA BUZATU, VASILE SPIRIDON,
LELIA RUS PÎRVAN, ANTONIO PATRAŞ, DANIEL VALENTIN CITIRIGĂ

Colegiul consultativ:

LEONARD VIZIREANU (Director general Tipografia SC Infcon S.A. şi Editura Ex Ponto),
STOICA LASCU, BARDU NISTOR, CONSTANTIN CHERAMIDOGLU,

CORINA APOSTOLEANU, LIVIU LUNGU

Revista Ex Ponto 79 - Septembrie-Decembrie 2023-FINAL_WEB (1)
Revista Ex Ponto 79 – Septembrie-Decembrie 2023

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.