Vasile Mizdrea

Mizdrea Vasile

VASILE MIZDREA: născut la 6 august 1949 în localitatea Oancea din județul Brăila.
Copilăria și adolescența și le petrec în satul natal. Urmează liceul teoretic din orășelul
Movila Miresei din același județ, ani în care apar primele fulgurații lirice. Lipsa posibilităților
materiale de a urma o facultate îl determină să îmbrățișeze cariera armelor. 1971 încadrat
cu gradul de sublocotenent la Batalionul Grăniceri Port Constanța. Mediul marin îi va
influența genurile literar-artistice. 1974 devine membru al Cenaclului literar „Mihail
Sadoveanu”, prilej cu care cunoaște importanți scriitori din bătrâna cetate a Tomisului ce-i
vor înrâuri producțiile sale literare. Debutează cu reportaje la gazeta de armă „Grănicerul”
apoi continuă cu însemnări și eseuri inspirate din mediul militar în ziarul „Apărarea Patriei”.
Revista de cultură „Viața Militară” îi publică primele poezii și mai târziu povestirile inspirate
din evenimentele de pe graniță. 1977-1979, încadrat la Compania de grăniceri Jurilovca,
ocazie în care cunoaște viața aspră a grănicerilor și a pescarilor din zona Razelmului dar
și mirificele spații lagunare care îl vor inspira mai târziu în volumul de nuvele de debut:
„Noaptea cocorilor albi” (1995). Absolvent al Academiei Militare (1985) unde își ia licența
în științe politico-militare. Aici studiază filozofia clasică germană și cea românească, ce-i
va influența destinul literar. Parcurge treptele ierarhiei militare ocupând funcții de
răspundere în unitățile militare din Dobrogea (1985-1998) dar continuă să scrie. Este
avansat la gradul de colonel (1998). Publică eseuri și poezii în revistele „Luceafărul”,
„România literară”, „Adevărul literar și artistic”, „Tomis”. Distins cu Premiul pentru debut la
Editura Ministerului de Interne cu romanul „Jocul destinului” la târgul de carte organizat de
această instituție (1998). Publică romanul „Hotarul singurătății” (2000). Marcat de succesul
primului roman continuă să scrie ce-l de-al doilea volum „Forța destinului” publicat în anul

 1. Revistele militare „Frontiera” și „Impact” îi publică între anii 1997-2002 reflecțiile
  filozofice la rubricile „Eseist de serviciu” și „Supraviețuirea”, eseuri ce au fost publicate în
  volumul „Să furăm zeilor o fărâmă de eternitate” (2002). Trece în rezervă ca pensionar
  (2001). Se dedică scrisului religios (2002-2004) în urma pelerinajului făcut la locurile sfinte
  din nordul Moldovei. Pelerin la mănăstirile din țară unde întâlnește mari ierarhi, duhovnici
  însemnați, teologi de seamă, personalități creștine pe care-i oglindește într-un serial de
  reportaje publicat în revistele dobrogene sub titlul „Pelerin la porțile isihaste”. Pelerinaj la
  Muntele Athos (iulie-august 2004). În Cetatea Ortodoxiei ia contact cu cele mai prețioase
  tezaure mondiale de spiritualitate creștină din ultimul mileniu și pe care le descrie în cartea
  de față, apărută în prima ediție în anul 2005. Lucrarea a fost premiată la Salonul de carte
  „Gaudeamus“ din Constanța. 2006 este primit în Uniunea Scriitorilor din România.
  „Scriitorul apărut din spuma mării“ cum l-a numit critica literară brăileană, publică în
  orașul de la Dunăre volumul de poezii „Poteci fulgerate“. În același an, 2011, scrie la Brăila
  romanul „Destinul“ ce încheie trilogia „Jocul destinului“ și „Forța destinului“, romane la
  care autorul a lucrat 18 ani. 2013 Uniunea Scriitorilor tomitani premiază cartea „Destinul“,
  ca roman de inspirație dobrogeană. 2014 este inclus în „Dicționarul Scriitorilor brăileni“,
  editat de Biblioteca Județeană Brăila. În peisajul cultural de la malul mării, Vasile Mizdrea
  este cunoscut ca „un prozator de cursă lungă“. Disponibilitățile lui stilistice sunt multiple,
  iar meditația asupra destinului, cunoașterii, regăsirii căilor pierdute, trăiri în comuniune cu
  natura și în spiritul tainelor ei, morții și iubirii, e una profundă și pe deplin convingătoare în
  opera sa (Ion Roșioru – Revista „Ex Ponto“)
  2021 – publică volumul „Îngerul de lumină“ (poezii și proză religioasă), Editura Ex
  Ponto
  2023 editează cartea „Tragedia veacurilor în lumina profețiilor“ – pagini de istorie
  sacră, Editura Ex Ponto