Finantare de proiecte

 

Finantare proiecte

În atenţia preşedinţilor de filiale şi a tuturor celor interesati să participe la concursul de proiecte culturale finanţate de Uniunea Scriitorilor din România:

Cererea de finanţare va fi însoţită de următorul formular (completat).

Cerere de finanţare pentru Concursul de proiecte culturale iniţiat de U.S.R.
Cererea va conţine următoarele date:

  1. Scurtă descriere a proiectului (de ce merită să fie finanţat?)
  2. Data de desfăşurare
  3. Instituţia iniţiatoare / Responsabilul de proiect
  4. Lista participanţilor
  5. Bugetul total (detaliat)
  6. Parteneri în finanţarea proiectului (unde e cazul); o dovadă a iniţiatorului că dispune de surse de finanţare parţială a proiectului
  7. Suma solicitată Uniunii Scriitorilor şi capitolele stricte la care va fi folosită această sumă (banii nu sunt transferabili de la un capitol la altul)
  8. O declaraţie a responsabilului de proiect că a primit suma respectivă care îi va fi imputată dacă nu face decontul cu acte legale justificative după încheierea proiectului (în maximum 30 de zile). Precizare: în cazul în care nu va face decontul, solicitantul îşi pierde dreptul de a mai primi finanţare de la U.S.R. pentru alte proiecte culturale.

Termenul de depunere a proiectelor pentru semestrul I al anului următor este 31 decembrie.