aprilie 2018

Raport de activitate USR Filiala Dobrogea 2013-2018

1.Seria de conferințe ale USR ținute la Universitatea Ovidius din Constanța prin intermediul parteneriatului între Filiala Dobrogea a USR și Universitatea Ovidius din Constanța, conferințe care au adus în prim plan o serie de personalități ale lumii literare și culturale. Am avut în vedere cu această serie de evenimente deschiderea scenei literare constănțene pentru o serie de scriitori remarcabili, atât pentru literatura propriu-zisă, cât și pentru istoria ideilor literare. Scriitorii

Proiect pentru Filiala Dobrogea a USR 2018-2023

Strategie USR Filiala Dobrogea 2018-2023 Orice strategie are menirea de a stabili coerența în coordonatele unei planificări pe termen mediu și lung.  Acest simț al perspectivei impune de la bun început gândirea unei continuități a acțiunilor planificate în termeni strategiei, întrucât doar continuitatea argumentează o strategie și asigură premisele sale de dezvoltare și eficiență. Strategiile nu se construiesc doar din idei și viziuni romantice, ci din coerența și adecvarea planurilor