Eveniment la Liceul Teoretic “Ovidius” Constanţa

Eveniment la Liceul Teoretic “Ovidius” Constanţa

Oglinzile memoriei – prezentare de carte

În data de 6 noiembrie 2013 a avut loc a IV-a ediție a Dialogurilor culturale, sub genericul Percepția lumii arhaice dintr-o perspectivă mitică și fantastică. Manifestarea a avut ca principal obiectiv interacțiunea elevilor și a profesorilor de la Liceul Teoretic Ovidius  din Constanța cu prozatorul și editorul Ovidiu Dunăreanu. La întâlnire a participat și criticul literar, conf. UNIV.dr. Angelo Mitchievici, președintele Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Dobrogea.

Rolul de instanță critică obiectivă în moderarea evenimentului a fost asumat de doamna prof. dr. Paula Paliuc, care a mediat dialogul literar stabilit între invitați și  elevii cercului de românistică Comunic deci exist, ce se derulează în liceul nostru sub îndrumarea acesteia. Demersul întreprins de elevi, cu vădite nuanțe critice, a dezvăluit tematica operei autorului autohton, punctând reperele fundamentale ale universului ficțional imaginat de acesta: transfigurarea artistică a reperelor spațio-temporale, cu rol primordial în conturarea unui topos mitic, fabulos, raportul dintre imaginar, mit ;i folclor.

Activitatea a fost definită de observațiile pertinente ale exegetului Angelo Mitchievici, care a insistat asupra afinităţilor prozatorului cu literatura balcanică şi universală, dar şi asupra influenței exercitate de către un spaţiu proprice fabulosului şi magiei, spaţiul dobrogean, asupra formării personalității prozatorului, spaţiu reconfigurat ca matrice spirituală în proza acestuia.

Finalul activității a fost animat de elevul Andrei Midișan care a  încântat sufletul auditoriului cu nostalgice note muzicale.

Intenția acestor dialoguri, derulate în cadrul parteneriatelor cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Dobrogea, respectiv Editura Ex Ponto – Constanța este de aduce în mijlocul elevilor personalități literare autohtone și de a stimula talentul şi înclinaţiile literare ale tinerelor condeie. Aceștia vor avea oportunitatea publicării celor mai bune eseuri, proye şi poezii în paginile revistei Ex Ponto într-o rubrică specială.

Organizatorii DIALOGURILOR – profesorii Nadina Aldea, Paula Paliuc și Deniz Trifan – își propun să stimuleze prin viitoare activități culturale potenţialul creator al elevilor şi interesul lor pentru cunoaştere şi dialog cultural.

  • Prof. Aldea Nadina
  • Prof. Trifan Deniz