Cristina Tamaş

Cristina Tamaş

Cristina TamaşProzatoare, publicistă. Născută la 14 noiembrie 1955, în oraşul Huşi, judeţul Vaslui. Absolventă a Facultăţii de Filologie, Secţia franceză-spaniolă, a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Profesoară de franceză la Liceul Economic din Constanţa; din 1999 lector de limba franceză la Universitatea „Ovidius” din Constanţa; doctor în filologie cu o teză dspre „Fenomenul Baudelaire şi poezia română modernă.”

Colaborează la: „Tomis”, „Destine”, „Litoral”, „Luceafărul” şi la postul de Radio Constanţa. Debutează editorial în 1992 cu romanul „Străinul de pe plajă.” Este cuprinsă cu un fragment de roman în antologia de proză contemporană „Vânzătorul de enigme” (Constanţa, Editura Europolis şi Revista „Tomis”, 1993) şi cu impresii de călătorie din Basarabia în antologia „Din lumea lui Don Quijote” (Bucureşti, Editura Amurg Sentimental, 1998).

Membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala „Dobrogea”, din anul 1995.

Premii literare

 • 1997 – premiul pentru romanul Miss Eva, oferit de Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor
 • 1999 – premiul pentru piesa Omul din cerc, al grupării literare „Albatros”
 • 2003 – premiul pentru teatru din partea Ed. ExPonto
 • 2005 – premiul pentru dramaturgie oferit de Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor
 • 2005 – premiul pentru traducere oferit de Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, pentru romanul Julie de Benoît Coppée

Volume publicate

 • „Străinul de pe plajă” (Roman, Constanţa, Editura Muntenia, 1992)
 • „Amurguri” (Roman, Constanţa, Editura Muntenia, 1993)
 • „Anotimpurile Mariei” (Roman, Editura Porto-Franco şi Editura Eminescu, 1995)
 • „Miss Eva” (Roman, cu un cuvânt înainte de Ovidiu Dunăreanu, Constanţa, Editura Muntenia, 1997)
 • „Străinul de pe plajă” (Roman, reeditare, Constanţa, Editura Muntenia, 1997)
 • „Omul din cerc” (Piesă montată la teatru radiofonic. Regia: Dan Puican, 1998)
 • „Teatru” (vol. I) (Constanţa, Editura Ex Ponto, 1999)
 • „Fenomenul Baudelaire şi poezia română modernă” (Exegeză critică, Constanţa, Editura Ex Ponto, 1999)
 • „Statornicele umbre” (roman, Editura Ex Ponto, Constanța, 2001)
 • „Teatru” (vol. II) (Editura Ex Ponto, Constanța, 2001)
 • „L’étranger de la plage” (roman, Editura Ex Ponto, Constanța, 2004)
 • „Transplantation” (volum de teatru, prezentat la Târgul de Carte de la Brest, Franța, 2004)
 • „Teatru” (vol. III) (Editura Ex Ponto, Constanța, 2007)
 • Anthologie du théâtre contemporain, realizată de Lucia Verona, publicată de Asociația Scriitorilor din București cu ocazia Anului Francofoniei, 2006
 • de asemenea autoarea semnează varianta franceză a lucrării „Muzeul de Artă – Constanţa, România” (1999)

Piese jucate

 • 2001 – Omul din cerc (regia: Dan Puican), Teatru radiofonic
 • 2002 – Omul din cerc (regia: Ovidiu Lazăr), Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași
 • 2002 – Scene din viața lui Constantin cel Mare (regia: Lucian Iancu), Teatrul Dramatic Constanța
 • 2005 – Transplant (regia: Ovidiu Lazăr), Teatrul Dramatic Constanța
 • 2006 – Nici mort, nici viu (regia: Dan Puican), Teatru radiofonic
 • 2009 – Sora mea geamănă (regia: Dan Puican), Teatru radiofonic
 • 2010 – Sora mea geamănă (regia: Adrian Tamaș)

Referințe critice

„Peisajul literar constănţean a înregistrat de curând o nouă apariţie editorială: romanul de debut «Străinul de pe plajă» al Cristinei Tamaş (…) …În seceta de beletristică autohtonă «Străinul de pe plajă» e un eveniment pe care-l salut ca atare. (…) Despre scriitura propriu-zisă: observaţie lucidă, penetrantă, psihologic calitativă, personaje cu biografii distincte, apte de a intra în competiţie epică-dramatică. Nu se poate să nu-ţi dai seama totuşi că autorul e autoare; pesonajele sunt hipersensibile, reacţiile lor fiind comentate într-un registru senzorial precumpănitor celui raţional.”  (Constantin Novac, „Cuget liber.”, 1993).

„Chiar dacă accentul cade (în «Străinul de pe plajă», n.n.) pe pictura universului feminin, autentică şi orchestrală, zona masculină – confuzii, ambiguităţi, reacţii, este la fel de convingătoare. Ritmul prevalează însă asupra celorlalte calităţi, fluenţa introspecţiei asupra simplităţii eposului. În plus, poezia mării şi farmecul Constanţei de altădată conferă lecturii agreabilul şi bucuria regăsirii.” (Ana Maria Munteanu, „Jurnalul de Constanţa”, 1993).

„Cristina Tamaş semnează un roman ce îmbogăţeşte spaţiul creaţiei literare dobrogene. Cele trei personaje bine conturate, trei oameni romantici şi zbuciumaţi ca şi marea care-i înconjoară, sunt  mereu în căutarea unei unităţi de măsură – în sentiment, în cuvânt, în conştiinţa profesiei. Romanul («Străinul de pe plajă», n.n.) … este o lectură captivantă.” (Constanţa Călinescu, „Dynamis”, 1993).

„Cu «Străinul de pe plajă», Cristina Tamaş a demonstrat (în ciuda unor scăderi) că are şanse să fie nu numai autoare, ci să devină scriitoare în adevăratul sens al acestui termen. Şi unele semne arată că spaţiul nostru pontic se va îmbogăţi cu încă un nume.” (Arthur Porumboiu, „Albastrosul”, 1993)

„Prozatoarea alcătuieşte în cărţile sale adevărate dosare de existenţă, în spiritul acelei autenticităţi camilpetresciene, înfăţişându-ne experienţa dramatică a unor personaje feminine care parcurg mai multe momente de criză sufletească, de sfâşieri lăuntrice. (…) Abordând cu îndrăzneală şi talent o specie literară cu mare priză la public, romanul de dragoste, Cristina Tamaş are şansa de a scrie încă multe cărţi de succes. Important este însă ca acest succes să nu fie doar aparent efemer, ci să conţină în el măcar o picătură din elixirul nemuririi.” (Ştefan Cucu, „Tomis”, 1996)

„Romanul «Miss Eva», surprinde o lume într-o continuă  mişcare şi transformare, nesigură ca o aluviune, ca o viitură care scoate la suprafaţă din oameni ceea ce au mai urât şi sordid, mai vulnerabil, dar şi tăria, forţa şi frumuseţea gândului curat care-i ajută să supravieţuiească, să reziste, să învingă. Un spectacol de viaţă cu oameni care nu se resemnează niciodată în eşec; vocaţia lor esenţială  este aceea de a fi fericiţi. Salvarea lor prin iubire se deschide chiar şi în momentele cele mai dramatice. Romanul se derulează cinematografic, susţinut de ritmul viu al dialogului, de fluiditatea discursului care face lectura incitantă, atractivă.” (Ovidiu Dunăreanu, „Miss Eva”, 1997)

„În piesele sale «Omul din cerc» şi «Tata nu mai e ministru», Cristina Tamaş se dovedeşte a fi un autor cu meşteşug, stăpân pe un dialog de profunzime, vervă şi culoare, cu un simţ al caracterelor şi cu o clasică transparenţă în logică a demersului scenic, un iscusit constructor de situaţii şi tipuri.” (Anaid Tavitian, Prefaţa la volumul „Teatru”,1999)

„Paginile despre poeţii români – G. Bacovia, T. Arghezi şi Al. Philipide (din cartea «Fenomenul Baudelaire şi poezia română modernă», n.n.) – se conturează în reuşite monografii. Autoarea realizează diagrama evoluţiei în timp a creaţiei poetice a fiecăruia dintre aceştia, urmărind să depisteze şi să pună în evidenţă elementele de apropiere ori punctele de contact dintre ei şi creatorul francez.” (Enache Puiu, Consideraţii critice la volumul cu acelaşi titlu, 1999)

„În ultimul capitol din «Fenomenul Baudelaire şi poezia română modernă», intitulat «Reliefuri de final. Traduceri», care ţine loc, într-un anumit fel de concluzii, autoarea întreprinde un adevărat tur de orizont asupra impactului pe care poezia lui Baudelaire l-a avut cu poezia română modernă, a modului în care «modernitatea» acestuia din urmă s-a edificat şi pe pilonii originalei sale construcţii proiective.” (Mircea Popa, Consideraţii critice în volumul cu acelaşi titlu, 1999)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.